Výklad snů

Modlitba k narozeninám, která se čte jednou ročně

Pin
Send
Share
Send
Send


V den našeho narození často shrnujeme některé výsledky života, vzpomínáme si na minulá léta, připravujeme plány do budoucna, sen o naplnění drahoceného přání. Ortodoxní a skutečně věřící lidé, zvláště v tento den, chtějí říct slova vděčnosti Bohu, Strážci Andělovi a všem svatým, kteří ho pomáhají a podporují. Dělají to prostřednictvím modlitby, která je čtena jen jednou v den jejich narození.

Rysy knihy modlitby v den jmen

Oslovení Pána v jeho narozeninách je poněkud odlišné povahy a nepatří do kategorie každodennosti. V závislosti na věku, stavu mysli, lidském zdraví, modlitba může mít několik cílů: děkuji vám, ochránit se před životními potížemi a problémy, splnit drahý sen, přilákat štěstí a pohodu.

Svatá slova jsou obvykle adresována Nejvyššímu, Nejsvětějšímu Theotokovovi, Andělovi Strážců, Nicholasovi Wonderworkerovi. To nevylučuje modlitbu k Nejsvětější Trojici nebo jiným svatým velkým mučedníkům. Nezáleží na tom, komu přesně se v tento den obrátíte, hlavní je přítomnost víry v existenci této neviditelné síly, která vás chrání a dává vám naději na nejlepší.

Pro ty, kteří pochybují o volbě modlitby, čtěte v den narození, můžete požádat o pomoc Otce. Než se s knězem porozpráváte, musíte stát v bohoslužbě, dát svíčky, je vhodné přijmout společenství a vyznat se.

Je třeba mít na paměti, že modlitební kniha je způsob, jak navázat kontakt s Bohem. Může být mentální nebo verbální, v chrámu nebo ve svém vlastním obydlí, kanonickém nebo svobodném diktátu.

Aby byl Bůh slyšen skrze modlitbu v den narození, je důležité dodržovat některá pravidla po celý rok:

  • Neustále kultivujte duchovně (navštivte Boží chrám, vyznávejte, přijímejte společenství, modlete se nejen za sebe, ale i za lidi, kteří jsou vám blízcí);
  • Dělej dobré skutky;
  • Neporušujte přikázání Starého zákona (nezabíjejte, neukradněte, neporušujte cizoložství ...);
  • Být schopen poděkovat Nejvyššímu, být upřímný a upřímný před ním ve svých myšlenkách a touhách, otevřeně přijímat jakýkoli Jeho vliv.

Jak sdělit posvátná slova modlitby Svatým na jejich narozeniny

Slavnostní modlitební kniha obvykle začíná ráno, třikrát nebo v hodině vašeho narození (pokud znáte přesný čas). Před svátkem se doporučuje obhajovat liturgii v církvi a přijímat společenství.

V chrámu si během prázdnin po celém domě kupujte dvanáct svíček. Než čekáte na hosty, děkujte svému Andělovi a Všemohoucímu za příležitost oslavit tento svátek s rodinou a lidmi, kteří jsou vám blízcí. Zároveň můžete vyjádřit své základní přání, žádost, petici. Pokloňte se andělům, aby vás chránili a modlili se, aby vás i nadále chránili.

Setkat se s hosty, neměli byste se s nimi podělit o své ranní rituály a hovořit o tom, jak často se obracíte k Všemohoucímu a jaké tajemství se mu věnujete. Váš duchovní život by neměl být diskutován na opilém hostině.

V oslavách dovolené se omezte na zneužívání alkoholu a nadměrnou žravost. Pokud se rozhodnete nabídnout Pánu v tento den modlitbu pokání, modlitbu k Svatému ochránci, modlitbu k Andělovi za naplnění touhy, zkuste se setkat s pravým věřícím a dodržovat tradice pravoslaví.

Silné modlitby čtou ve svátek

Modlitba k ikoně Matky Boží

Ženy se k narozeninám často obracejí k Panně Marii. Koneckonců je silným přímluvcem pro všechny matky, manželky-ochránce krbu a rodinné štěstí. Mladé mumie, vdané ženy se na ni obracejí, aby zachovaly zdraví dětí, aby se chránily před nepřízní, nepříznivostí a cizoložstvím svých manželů.

Se zvláštní péčí a přízeň k léčbě Matky Boží těhotným ženám, které věří v její sílu a ochranu. Narození dítěte je v rodině vždy radost a štěstí. Mladí rodiče, kteří chtějí chránit dítě před nemocemi, zlými očima a různými neštěstí, každý rok v tento den přečetli obrannou modlitbu k Nejsvětějšímu Theotokosu.

Která konkrétní ikona Matky Boží se modlí k narozeninám, může být určena nejbližším datem oslav Svatého. Pokud se datum narození shoduje s datem uctívání jakékoli ikony Panny Marie (nebo příštích několika dnů po tomto datu), mělo by být považováno za svého přímluvce.

Seznam vzpomínek je poměrně rozsáhlý. Ikona Iberian Matky Boží je nabídnuta modlitební služba 12. února. Modlitby jí nabízejí ti, kteří chtějí otěhotnět, budou potěšeni hlubokým zármutkem a zármutkem, zbaví se nepředvídaných životních okolností.

Kazanská matka Boží je uctívána 8. července a 22. října. Věřící, kteří chtějí vidět jejich zrak, modlit se k ní, zbavit se jiných těžkých onemocnění. Ti, kteří trpí, v ní hledají spasitele a rádce. Často přichází ve snu, nasměruje člověka na správnou cestu a osvícuje ho, navrhuje šťastnou cestu.

Těhotné ženy a otcové budoucích dědiců v předvečer narození svého dítěte se modlí k ikoně Theodore. Den jeho oslavy je 14. března. Stane se velkým ochráncem vašeho dítěte, narozeného po třináctém březnu.

Kompletní seznam ikon Matky Boží lze prohlížet na oficiálních ortodoxních místech. Je třeba mít na paměti, že skutečnost, před jakou ikonou se modlíte, není tak důležitá. Hlavní je to udělat s čistým a otevřeným srdcem, duší plnou lásky a víry ve Stvořitele. Vyjádřete svou vděčnost, podělte se o dobré úmysly, požádejte o radu a těšíme se na šťastné znamení, které bude nejcennějším dárkem k narozeninám.

Modlitba k andělovi Guardian

Anděl strážný je dán od narození všem. Chrání jak fyzické, tak duchovní prostředí člověka. Zapamatovat si jeho denní přítomnost znamená být odvážnější, vynalézavější, odvážnější. Vaše požadavky na Všemohoucí budou vyslyšeny rychleji, protože neviditelní ochránci se postarají o vaši pohodu a modlí se k Pánu za vaši spásu a štěstí.

Opatrovník může popřít vaši přízeň, pokud porušíte Boží přikázání, vede nemorální životní styl, nedodržujete pravoslavné tradice. Navrácení jeho milosrdenství je možné, pokud člověk vezme cestu spravedlivých a napraví chyby z minulosti.

Anděl strážný může být dán při narození nebo při křtu. Toto bude jméno Svatého, které odpovídá vašemu jménu a datu narození (křtu). Pokud jste se narodili v prosinci se jménem Nikolai. Pak bude vaším andělem Guardian Nikolai Ugodnik (Wonderworker). Datum jeho vzpomínky je 6. a 19. prosince.

Mnoho lidí neví, kolik andělů je chrání a kdo přesně jsou tito obránci. Mohou to být vaši předkové, zemřelí příbuzní, lidé, kterým jste byli v tomto životě velmi drahí a blízcí. Než by tedy ikony měly vyslovit slova vděčnosti všem neviditelným andělům. Modlitba k Andělovi může rozptýlit strach, vštípit důvěru, že máte podporu, kromě neštěstí, očistit svou duši, tělo a mysl od zbytečného povyku, vyhnat nepřátele, odnést problémy.

Tyto modlitby pomáhají najít lásku, zbavit se osamělosti, najít svůj osud a získat oblíbenou práci. Andělé také pomáhají modlit se za vaše hříchy před Pánem.

Nejsilnější modlitba je ráno. Bude to jako dech čerstvého vzduchu na vaše narozeniny. Nebuďte překvapeni, pokud máte prorocký sen den předtím a bude to pro vás velmi příjemné. Nebojte se o něco požádat anděla, ale nezapomeňte mu poděkovat za jeho pomoc.

Modlitba k andělovi strážného:

Modlitební kniha Všemohoucímu a Ochráncům

Modlitba k Ježíši Kristu ve vašich narozeninách může být také poděkováním, prosbou, chválou nebo modlitbou pokání. V tento den můžete také poslat modlitby k Nejsvětější Trojici (Matce Boží, Ježíši Kristu, Nicholasovi divu).

Říkat volnou modlitební knihu Všemohoucímu neříkej moc nebo příliš mnoho. To vám nedovolí být slyšet rychleji. Bůh už ví, co potřebujete. Vaše slova nebo myšlenky by měly být v tomto okamžiku synchronizovány s vaší duší, srdcem a myslí.

V prosbě Pánu nekladejme domácnost, tělesné potřeby. Hledejte duchovní osvícení, radost z dobrých úspěchů. Nedržte a nevyvíjejte touhu a smutek tam, kde není. Buďte laskaví a blahosklonní druhým, odpusť těm, kteří vás urážejí. V den dne modlitby díkůvzdání Ježíši Kristu počkejte za svítání.

Na své narozeniny si můžete přečíst službu modlitby sv. Mikuláše, diváka - patrona cestujících, navigátorů, všech, kteří jsou na cestě a cestou. Je ochráncem mladých dívek, sirotků, neúnavných pracovníků a všech, kteří věří v sílu dobra, štěstí a prosperity.

Mladé dívky v jejich věku většinou říkají modlitbu k Nikolajovi Benefaktorovi, který jim dává dobrý ženich, úspěšné manželství, silné rodinné svazování, bohatství a pohodu v domě. Tato silná modlitba k světci dokáže změnit život a realizovat své plány.

Jmenné dny mohou být důvodem, proč se obrátit na svatého Mikuláše, pokud opravdu potřebujete peníze a je v tento den, že jste ve zoufalé potřebě finanční pomoci. Chcete-li být na tomto svátku slyšet, umožní vám to dobrý účel. Neměli byste žádat o materiální zdroje pro něco, co nemění vaši existenci.

Modlitba vzpomíná na narozeniny zesnulého

Ukazuje se, že připomenutí osoby podle ortodoxního zvyku je nezbytné nejen v den jeho smrti, ale i na jeho narozeniny. V tento den není nutné navštívit hřbitov. Ale zmínka před Pánem by měla být poctěna. Děkuji za to, že tato osoba žila vedle vás. K tomu můžete přijít v předvečer chrámu a podat poznámku o stavu duše zemřelého.

Jídlo lze přivést do kostela na památku. To jsou obvykle sladkosti, pečivo a něco, co příbuzný miloval během svého života. Dejte svíčky, postavte se před Svaté. A doma si pamatujte laskavé slovo na večeři nebo večeři pro svou milovanou osobu.

Pin
Send
Share
Send
Send